Consular Section
of the Russian Embassy
in Poland
Address: ul. Belwederska 25C, 00-761 Warszawa.
Phone: (+48-22)-122-10-12
Fax: (8-10-48-22) 849-40-85
E-mail: warsaw@kdmid.ru
fran pl rus

Rusya Federasyonu, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren umuma mahsus pasaport sahibi olan Ttirkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik adıgeçen 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine Ilişkin Usullere Dair Anlaşma'nın yürürlüğünü kısmen durdurmaktadir.

Yürürlükteki Rusya mevzuatı uyarınca bu tarihten itibaren sözkonusu valandaşlar, Rusya Federasyonu diplomatik yada konsolosluk temsilciliklerinin birinde Rus vizesini almalıdırlar.

Söz konusu tedbir, Rusya Federasyonu hudutları dahilindegeçici ikamet izni veya daimi ikamet izni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, özel ve hizmet pasaportu sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya Federasyonu hudutları dahilinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk temsilcilklerine çalışmaya gönderilen geçerli özel ve hizmet pasaportu sahipleri ile özel, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi olan aile fertleri, gemi jurnalı veya onun ekstresine istinaden giriş yapmak sureti ile gemici cüzdanı sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Rusya Federasyonu’nda kalış süresince kimliğini kaybetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti diplomatik veya konsolosluk temsilciliğinde seyahat belgesi veya geçici pasaportu temin etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanmıyacaktır.

Anlaşma'nın l.maddesi gereğince 1 Ocak 2016 tarihine kadar Rusya Federasyonu'nda giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya Federasyonu'nun topraklarında kaliş süresinin giriş tarihinden itibaren 30 günü aşmaması koşuluyla geçerli kimlik ile vizesiz olarak Rusya Federasyonu'nda bulunabilecek ve çıkış yapabileceklerdir.