Wydział Konsularny Ambasady
Rosji w Polsce

Adres: ul. Belwederska 25C, 00-761 Warszawa.
Telefon: (+48-22)-122-10-12
Faks: (8-10-48-22) 849-40-85
E-mail: warsaw@kdmid.ru
fran pl rus

Wizy do Rosji

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.

Uwaga: Przed wydrukiem formularza wniosku wizowego należy się upewnić, że w oknie "Drukuj", rubryce "Rozmiar i obsuga stron" kropka znajduje się w okienku "Faktyczny rozmiar" jak przedstawiono na zrzucie ekranu.

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: 00-854 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 23, Centrum Biznesowy Atrium, 5 piętro (http://vfsglobal.com/russia/poland/ , E-mail: info.rupol@vfshelpline.com) lub osobiście w Wydziale Konsularnym po uprzednim zarejestrowaniu się tutaj.

Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce wydaje wizy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.