Wydział Konsularny Ambasady
Rosji w Polsce

Adres: ul. Belwederska 25C, 00-761 Warszawa.
Telefon: (+48-22)-122-10-12
Faks: (8-10-48-22) 849-40-85
E-mail: warsaw@kdmid.ru
fran pl rus

Opłaty wizowe dotyczące obywateli Unii Europejskiej


Rodzaj wiz

p/zl.

1.Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły):

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

145

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

145

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

300

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

898

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

145

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

0

- wiza na studia

0

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) do 6 lat

0

2. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 3 dni w trybie ekspresowym (nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym):

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

290

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

290

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

599

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

1797

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

290

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

290

- wiza na studia

290

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) do 6 lat

0

- przeniesienie wizy do nowego paszportu

120


Uwaga! Opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi.