Wydział Konsularny Ambasady
Rosji w Polsce

Adres: ul. Belwederska 25C, 00-761 Warszawa.
Telefon: (+48-22)-122-10-12
Faks: (8-10-48-22) 849-40-85
E-mail: warsaw@kdmid.ru
fran pl rus
​​​​​​

Wiza dla dziennikarzy

Wizy dziennikarskie wydawane są dziennikarzom oraz pracownikom technicznym wyjeżdżajocym w celu wykonania zadania dziennikarskiego.

W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;

2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.

3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);

4. Oryginał zadania redakcyjnego, a także kopia legitymacji dzienikarskiej.

5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

​​