• Kontakty

Kontakty

Kierownik Wydziału Konsularnego: Vladimir A. Efremov
Adres: Belwederska 25C, Warszawa, Polska
Telefon: (+48-22) 849-51-11
(+48-22) 641-20-60
Faks: (+48-22) 849-40-85
E-mail: warsaw@mid.ru

Dni przyjęcia interesantów: Składanie wniosków o wykonanie czynności konsularnych - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 08:00-12:00. Odbiór przygotowanych documentów - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek15:00-16:30. Środa - brak dnia przyjęcia.


Na szczyt