• Wiza

Wiza

Komunikat Ambasady Rosji w Polsce

Zgodnie z Postanowieniem Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Federacji Rosyjskiej z dnia 27 lipca 2020 r. № 22 z dniem 1 sierpnia zniesiona zostaje obowiązkowa 14-dniowa izolacja osób przybywających na terytorium Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem cudzoziemców i bezpaństwowców przybywających w celu podjęcia pracy.

Cudzoziemcy i bezpaństwowcy podczas wsiadania na pokład statku powietrznego wykonującego międzynarodowy przewóz lotniczy do miejsca przeznaczenia na terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym w celu przejazdu tranzytowego przez terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz podczas przekraczania granicy państwowej Federacji Rosyjskiej powinni posiadać dokument medyczny (w języku rosyjskim lub angielskim) potwierdzający negatywny wynik badania laboratoryjnego materiału na COVID-19 metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).

Przed przybyciem na terytorium Federacji Rosyjskiej, w celu poddania się kontroli sanitarnej i kwarantannej na przejściach granicznych na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, cudzoziemcy i bezpaństwowcy powinni wypełnić formularz(link) dla osób przybywających na terytorium Federacji Rosyjskiej (zalecany wzór dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Rospotrebnadzoru, jak również w załączniku do niniejszego komunikatu).

W przypadku braku możliwości okazania dokumentu medycznego w języku rosyjskim lub angielskim dopuszczalne jest przedstawienie go w języku urzędowym państwa rejestracji organizacji, która wydała taki dokument medyczny, z tłumaczeniem na język rosyjski, którego zgodność z oryginałem została potwierdzona przez urzędnika konsularnego Federacji Rosyjskiej.

Obywatele Federacji Rosyjskiej przybywający na terytorium Federacji Rosyjskiej transportem lotniczym (z wyjątkiem członków załogi statku powietrznego, wykonującego przewóz lotniczy) powinni przed przybyciem na terytorium Federacji Rosyjskiej wypełnić formularz dla osób przybywających na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu poddania się kontroli sanitarnej i kwarantannej na przejściach granicznych na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

W celu niezwłocznego przejścia kontroli sanitarnej i kwarantannej na przejściach granicznych na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej obywatele Federacji Rosyjskiej powinni zapewnić wypełnienie w Jednolitym Portalu Usług Państwowych i Municypalnych (dalej – Portal) (https://www.gosuslugi.ru) kwestionariusza dla osoby przybywającej do Federacji Rosyjskiej w formie elektronicznej "Rejestracja osób przybywających do Federacji Rosyjskiej" (https://www.gosuslugi.ru/394604) przed odlotem do Federacji Rosyjskiej (podczas zakupu biletu, nie później niż przed rejestracją na lot).

Zgodnie ze wspomnianym postanowieniem, obywatele Federacji Rosyjskiej są zobowiązani w ciągu trzech dni kalendarzowych od daty przybycia do Federacji Rosyjskiej poddać się badaniu laboratoryjnemu na obecność COVID-19 metodą PCR i umieścić w Portalu informację o wynikach badania laboratoryjnego na obecność COVID-19 metodą PCR, wypełniając formularz „Przekazanie informacji o wynikach badania na obecność nowej infekcji koronawirusowej dla osób przybywających do Federacji Rosyjskiej”. (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

W przypadku jakiegokolwiek pogorszenia stanu zdrowia w ciągu czternastu dni kalendarzowych od momentu przybycia na terytorium Federacji Rosyjskiej, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną w miejscu zamieszkania (pobytu) bez odwiedzania organizacji medycznych.

Pracodawcy powinni zapewnić, aby pracownicy opuszczający Federację Rosyjską zostali poinformowani o konieczności wykonania badań laboratoryjnych na COVID-19 metodą PCR w ciągu trzech dni kalendarzowych od przybycia pracownika do Federacji Rosyjskiej, a także sprawdzać dostępność dokumentów medycznych potwierdzających negatywny wynik badań laboratoryjnych na COVID-19 metodą PCR, uzyskany co najmniej trzy dni kalendarzowe przed przybyciem do Federacji Rosyjskiej, w przypadku zatrudniania cudzoziemców oraz bezpaństwowców.

Warszawa, 5 sierpnia 2020 r.

Wizy do Rosji

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.


Uwaga: Przed wydrukiem formularza wniosku wizowego należy się upewnić, że w oknie "Drukuj", rubryce "Rozmiar i obsuga stron" kropka znajduje się w okienku "Faktyczny rozmiar" jak przedstawiono na zrzucie ekranu.

Wnioski wizowe należy osobiście złożyć w Wydziale Konsularnym po uprzednim zarejestrowaniu się tutaj.

Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce wydaje wizy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.


Na szczyt