Wiza tranzytowa

Wiza tranzytowe wydawana jest osobom przejeżdżającym tranzytem przez Rosję. Może być jedno lub dwukrotna i wystawiana jest na okres do 10 dni w jedną stronę (w zależności od rodzaju transportu);

Wiza tranzytowa nie jest wymagana w przypadku dokonania przesiadki w ciągu 24 godzin bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska oraz posiadania wizy (jeżeli jest potrzebna) i biletów do państwa docelowego.​

W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana) i ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji, lub.
 2. w przypadku podróży samochodem, motocyklem:

  1. kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu lub motocyklu
  2. kserokopię prawa jazdy
  3. podanie w sprawie wydania wizy tranzytowej ze wskazaniem: danych paszportowych (imię i nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, data ważaności paszportu, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, płeć), nr. rej. samochodu, koloru nadwozia, dokładnej informacji o trasie podróży (licząc 500 km na dobę).
 3. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.
 4. Jedno zdjęcie (specyfikacja);
 5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres przejazdu tranzytem przez Rosję.

Na szczyt