• Wiza
  • Wiza pracownicza

Wiza pracownicza

Wizy pracownicze wydawane są osobom, wyjeżdżającym w celach podjęcia pracy na terenie Federacji Rosyjskiej

W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;
  2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą;
  3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);
  4. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał), sporządzone przez organy Federalnej Służby Migracyjnej Rosji.
  5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.
  6. Wyniki badań na obecność wirusa HIV.

Wydawana jest jednokrotna wiza na 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federalnej Służby Migracyjnej lub wielokrotna wiza na okres do 3 lat (dla wykwalifikowanych specjalistów).

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Na szczyt