Wiza na studia

Wizy na studia wydawane są osobom, wyjeżdżającym w celach podjęcia studiów, na staż, kursy, etc.

W celu uzyskania wizy na studia krótkoterminowe (do 90 dni) należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;
 2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.
 3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);
 4. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską uczelnię, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub oryginał zaproszenia, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy.
 5. Zaproszenie od rosyjskiej uczelni powinno zawierać następujące dane:

  1. nazwę uczelni;
  2. adres prawny;
  3. NIP;
  4. cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
  5. podpis osoby uprawnionej;
  6. dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia, obywatelstwo), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.
 6. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Jedno lub dwukrotna wiza biznesowa wystawiana jest na okres do 90 dni.


W celu uzyskania wizy na studia długoterminowe (powyżej 90 dni) należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;
 2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.
 3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);
 4. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał), sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.
 5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji.
 6. Wyniki badań na obecność wirusa HIV.

Wydawana jest jednokrotna wiza na 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federalnej Służby Migracyjnej Federacji Rosyjskiej.

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Na szczyt