O karcie migracyjnej

Zgodnie z decyzją rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 sierpnia 2004 roku №413 "O karcie migracyjnej" przy wjeżdzie do Federacji Rosyjskiej cudzoziemiec jest zobowiązany uzyskać i wypełnić kartę migracyjną, okazać ją osobie urzędowej organu kontroli granicznej, która po porównaniu informacji zawartej w karcie migracyjnej z informacją zawartej w jego wizie i paszporcie, odnotuje w karcie migracyjnej znak wjazdowy do Federacji Rosyjskiej.

Blankiety karty migracyjnej są wydawane cudzoziemcom podczas ich wjazdu do Federacji Rosyjskiej bezpłatnie przez urzędników kontroli granicznej lub przedstawicieli organizacji świadczących usługi transportowe na rzecz osób wjeżdżających na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Cudzoziemiec używa kartę migracyjną w okresie jego pobytu w Federacji Rosyjskiej i prezentuje ją wraz z innymi dokumentami do rejestracji w miejscu pobytu.

W przypadku uszkodzenia lub straty karty migracyjnej, cudzoziemiec w ciągu trzech dni musi poinformować przedstawicieli organów terytorialnych MSW Federacji Rosyjskiej w miejscu zamieszkania. Po prezentacji dokumentów, na podstawie których cudzoziemiec wjechał do Federacji Rosyjskiej, otrzyma on duplikat karty migracyjnej za darmo.

Po opuszczeniu Federacji Rosyjskiej cudzoziemiec jest zobowiązany oddać kartę migracyjną osobom urzędowym władz granicznych na punkcie kontrolnym granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Na szczyt