Wiza prywatna

Wizy prywatne wydawane są osobom wyjeżdżającym w celu odwiedzin znajomych lub krewnych.

W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;
  2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.
  3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);
  4. Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa.
  5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Wiza prywatna (jedno lub dwukrotna) wystawiana jest na okres do 90 dni lub wielokrotna do 1 roku (dotyczy krewnych obywateli UE)

W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię). W tym celu wyjazdu wystawiana wiza jednokrotna na okres do 10 dni;

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Na szczyt