O przywozie do Federacji Rosyjskiej przeznaczonych na własne potrzeby produktów leczniczych, zawierających substancje odurzające i/lub psychotropowe

W związku z rosnącą liczbą przypadków naruszenia przez obcokrajowców i obywateli rosyjskich procedur celnych, dotyczących przywozu do Federacji Rosyjskiej przeznaczonych na własne potrzeby produktów leczniczych, zawierających substancje odurzające i/lub psychotropowe, które podlegają kontroli w Federacji Rosyjskiej, osobom, wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej, zalecamy zapoznanie się z następującymi dokumentami prawnymi.

  1. Postanowienie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. nr 681 "O zatwierdzeniu Wykazu środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, podlegających kontroli w Federacji Rosyjskiej".
  2. Załączniki nr 2 i nr 10 do Uchwały kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 21 kwietnia 2015 r. nr 30 "O środkach kontroli pozataryfowej".
  3. Postanowienie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 grudnia 2007 № 964 "O zatwierdzeniu wykazów substancji bardzo silnie działających i trujących dla celów określonych w art. 234 i innych artykułach Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, oraz dużej wielkości substancji bardzo silnie działających dla celów określonych w art. 234 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej".
  4. Ustawa Federalna "O obrocie produktami leczniczymi" № 61-ФЗ z dnia 12 kwietnia 2010 r.
  5. Ustawa Federalna "O środkach odurzających i substancjach psychotropowych" № 3-ФЗ z dnia 8 stycznia 1998 roku.

Zwracamy uwagę na to, że naruszenie zasad przywozu przeznaczonych na własne potrzeby produktów leczniczych, zawierających substancje odurzające i/lub psychotropowe, które podlegają kontroli w Federacji Rosyjskiej, pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną i/lub karną.

Na szczyt