• Informacja
  • O próbach wjazdu do Rosji jednocześnie z anulowanym paszportem

O próbach wjazdu do Rosji jednocześnie z anulowanym paszportem z ważną wizą rosyjską oraz nowym pasportem bez wizy rosyjskiej

Uwaga!

Ostatnio stały się częstymi przypadki wjazdu do Federacji Rosyjskiej cudzoziemców którzy zkładają funkcjonariuszom rosyjskiej straży granicznej do odprawy anulowany paszport krajowy, w którym jest ważna wiza rosyjska, oraz nowy paszport bez wizy rosyjskiej.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rosyjskim wjazd cudzoziemców do Federacji Rosyjskiej we wspomnianym trybie nie jest przewidywany, i organy rosyjskiej straży granicznej odmawiają takim cudzoziemcom wjazdu do Rosji.

W podobnym przypadku cudzoziemiec musi wcześniej, jeszcze do wyjazdu do Rosji, przenieść wizę ze starego paszportu do nowego w jednym z rosyjskich urzędów konsularnych.

Na szczyt