• Wiza
 • Wyjazdy w celach kulturalnych, sportowych i naukowych

Wyjazdy w celach kulturalnych, sportowych i naukowych

Wizy kulturalne, sportowe, naukowe wydawane są osobom biorącym udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany.

W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;
 2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.
 3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);
 4. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy.
 5. Zaproszenie od rosyjskiej instytucji musi być sporządzone na druku organizacji i zawierać następujące dane:

  1. nazwę instytucji, stowarzyszenia, organizacji i t.d.;
  2. adres prawny;
  3. NIP;
  4. cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
  5. podpis osoby uprawnionej;
  6. dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia, obywatelstwo), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.
 6. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Jedno lub dwukrotna wiza humanitarna wystawiana jest na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza na okres do 1 roku wystawiana jest pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy i iż ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Na szczyt