• Wiza
  • Wiza turystyczna

Wiza turystyczna

Wizy turystyczne wydawane są osobom, wyjeżdżajacym w celach turystycznych (wycieczka, zwiedzanie etc.).

W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;
  2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.
  3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);
  4. Potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego wystawione przez rosyjską firmę turystyczną, zarejestrowaną w rosyjskim Federalnym Rejestrze Touroperatorów.
  5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobytu w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Wiza turystyczna (jedno lub dwukrotna) wystawiana maksymalnie na okres do 30 dni.

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Na szczyt