Opłaty wizowe

Rodzaj wiz

p/zl.

1.Rozpatrywanie wniosku wizowego od 4 do 10 dni roboczych (tryb zwykły):

- wiza  jednokrotna

322

-wiza dwukrotna

515

- wiza wielokrotna  967

2. Rozpatrywanie wniosku wizowego od 1 do 3 dni roboczych w trybie ekspresowym (nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym):

- wiza jednokrotna 

645

- wiza dwukrotna 

1031

- wiza wielokrotna  1933

3. Przeniesienie wizy do nowego paszportu

266

Uwaga! Opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi.

Na szczyt