Wizy elektronicznej

O wjeździe cudzoziemców do obwodu kaliningradzkiego na podstawie wizy elektronicznej

O wizach elektronicznych dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego

Wyjaśnienia oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji w sprawie pośrednictwa i popełnianych błędów podczas składania wniosku o wizę elektroniczną dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej

Specyfikacja wizy elektronicznej i warunki jej wydania

Na szczyt