• Wiza
  • Wiza dla dziennikarzy

Wiza dla dziennikarzy

Wizy dziennikarskie wydawane są dziennikarzom oraz pracownikom technicznym wyjeżdżajocym w celu wykonania zadania dziennikarskiego.

W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;
  2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.
  3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);
  4. Oryginał zadania redakcyjnego, a także kopia legitymacji dzienikarskiej.
  5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Na szczyt